Logeerboerderij Oltvoort jeudeboules

Privacy

Privacy

Privacy Statement Logeerboerderij Oltvoort

Bezoekers en gebruikers van www.oltvoort.nl hechten grote waarde aan hun privacy. Daarom vindt de verwerking van persoonsgegevens plaats volgens de geldende regelgeving. Onderstaande informatie is opgesteld om de bezoekers/gebruikers van www.oltvoort.nl te informeren over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij met deze gegevens omgaan.

Vastleggen en gebruik persoonsgegevens
Logeerboerderij Oltvoort legt in het kader van de dienstverlening gegevens vast in een bestand. Deze gegevens worden gebruikt om klanten en geïnteresseerden van Logeerboerderij Oltvoort en gebruikers van de website www.oltvoort.nl te kunnen informeren over producten en diensten van ons bedrijf.

Wijzigen van gegevens
Uw gegevens zullen wij op uw verzoek verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen in geval deze gegevens feitelijk onjuist zijn. Het voorgaande kan tot gevolg hebben dat u gedeeltelijk of geen gebruik kan maken van onze diensten.

Beveiliging van gegevens
Logeerboerderij Oltvoort maakt gebruik van veiligheidsprocedures voor de door ons verwerkte persoonsgegevens ten aanzien van het vastleggen en verstrekken van de gegevens. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Click gedrag
Op www.oltvoort.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de structuur van de website te optimaliseren en daarbij haar dienstverlening verder te ontwikkelen. Dit gebeurt middels Google analytics.

Links
www.oltvoort.nl bevat links naar andere websites. Wij melden u dat Logeerboerderij Oltvoort niet verantwoordelijk is voor de manier waarop deze websites met privacygevoelige gegevens omgaan.

Informatie voor ouders
Logeerboerderij Oltvoort is zich ervan bewust dat ook kinderen deze site kunnen bezoeken. Logeerboerderij Oltvoort moedigt ouders aan toezicht te houden op het computergebruik van hun kinderen en het gebruik van internetfilters te overwegen.

Wijzigingen
Logeerboerderij Oltvoort behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij raden u daarom aan deze website regelmatig te bezoeken voor een update van het privacy beleid.

Vragen
Mochten er nog vragen zijn over ons privacy beleid, neemt u dan gerust contact met ons op.

Logeerboerderij Oltvoort – Lochemseweg 163a – 7217 RG Harfsen
Tel. 0573 431201 – Fax: 0573 430930 – E-mail: info@oltvoort.nl